логичност

логичност
същ. - логика
същ. - последователност, смисъл, разум, здрав разум
същ. - мисъл, разсъждение, силогизъм
същ. - закономерност, причинност, причинна връзка, правилност, убедителност

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • алогизам — (грч ане, logos разум, мислење) нелогичност, недостиг на логичност …   Macedonian dictionary

  • връзка — същ. сноп, вързоп, възел, пакет същ. вратовръзка същ. съюз, познанство, общуване, сношение, приятелство, близост, досег, контакт същ. окови, вериги, железа същ. мост, съединение, звено, отношение, съответствие същ. съглас …   Български синонимен речник

  • закономерност — същ. взаимозависимост, причинност, причинна връзка, взаимоотношение, логика, логичност, правилност, последователност, диалектика …   Български синонимен речник

  • логика — същ. логичност същ. последователност, смисъл, разум, здрав разум същ. мисъл, разсъждение, силогизъм същ. закономерност, причинност, причинна връзка, правилност, убедителност …   Български синонимен речник

  • обоснованост — същ. доказаност, установеност, аргументираност, логичност, мотивираност, мотивировка, мотиви, основания, неоспоримост, очевидност, необоримост, безспорност …   Български синонимен речник

  • последователност — същ. поредност, ред, верига, верижност, постепенност, следствие, непрекъснатост същ. хронология същ. логика, логичност, закономерност, правилност същ. принципиалност, праволинейност същ. вярност, приобщеност, привързаност същ …   Български синонимен речник

  • причинност — същ. причинна връзка, връзка, каузалитет, каузалност, закономерност, зависимост, логика, логичност, съотносителност, взаимоотношение, взаимодействие, обусловеност, свързаност същ. каузална връзка …   Български синонимен речник

  • смисъл — същ. значение, съдържание, същност същ. разум, логика, логичност, резон, стойност, оправдание същ. тенденция, цел, идея, мисъл същ. преимущество, изгода, полза същ. завет, основна идея, тема, поука същ. знак, обозначение …   Български синонимен речник

  • убедителност — същ. логика, логичност, смисленост, яснота, нагледност, меродавност, авторитетност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”